Cung cấp thiết bị chính hãng Pietro Fiorentini

Mail: Sale08@tmpvietnam.com
Mobile Phone: 0917.543.068 - 01654.00.88.66 


Tăng Minh Phát là nhà cung cấp thiết bị chính hãng của  Pietro Fiorentini tại Việt Nam
Quý khách hàng xin vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất
Rất hân hạnh hợp tác và phát triển cùng quý khách hàngAperflux 101

Filters

Natural gas reducing and metering stations

Pietro Fiorentini Viet NamAperflux 851

HF AI Filters Cardridge

Natural gas filtering unit

Pietro Fiorentini Viet NamAperval

HFA - HFB Filters

Natural gas odorizing unit

Pietro Fiorentini Viet NamAperval 101

KSI - Heat exchangers

Final gas conditioning unit

Pietro Fiorentini Viet NamDixi

Gas governors with filter

CNG daughter station

Pietro Fiorentini Viet NamDixi AP

Zero Governors

Valves skid for gas processing unit

Pietro Fiorentini Viet NamReflux 819

Dilock

Flowatch Totem Subsea

Pietro Fiorentini Viet NamReflux 819/FO

HBC 975

District stations

Pietro Fiorentini Viet NamReval 182

HIPPS

City gates

Pietro Fiorentini Viet NamTerval/A

PVS 782

Smart stations

Pietro Fiorentini Viet NamATF Anti-freeze

SBC 782

Data management system

Pietro Fiorentini Viet NamDival 160 AP

SCN

Odorant system management

Pietro Fiorentini Viet NamDival 500

VS/AM 65

Cathodic protection monitoring

Pietro Fiorentini Viet NamDival 507 - 512

VS/AM 58

Well testing

Pietro Fiorentini Viet NamDival 600

Deltaflux

Flowatch HS

Pietro Fiorentini Viet NamDival 700

Reflux 919

NIR watercut probe

Pietro Fiorentini Viet NamNorval

VLM - Syncroflux

Staflux MINI

Pietro Fiorentini Viet NamStaflux 185

Flowatch 3I

Smart Meters RSE/2001 (G4) & RSE/2,4 (G6)

Pietro Fiorentini Viet NamStaflux 187

Flowatch HS

Drone

Pietro Fiorentini Viet NamTrias

Xtreme Wet Gas Meter

Flowatch HS Subsea

Pietro Fiorentini Viet NamHP 100

NIR watercut probe

Omega VI Rotary Gas Meter

Pietro Fiorentini Viet NamMod. FB

Subsea Multiphase Flow Meter

Biomethane injection cabin

Pietro Fiorentini Viet NamMod. FE

HyMeter G10 - G16 - G25

Fiscal measurement of volumes

Pietro Fiorentini Viet NamMod. FEX

RS 2,4

Biomethane odorisation system

Pietro Fiorentini Viet Nam
Plants Management and Maintenance


Mod. GR6

RS 2001
Gas smart metering services

Pietro Fiorentini Viet Nam
Bar Stock

Explorer Mini Smart Volume Corrector
Geochemical Service

Pietro Fiorentini Viet Nam
BF 31

Explorer PLUS
Gas dehydration packages with liquid media technology (TEG)

Pietro Fiorentini Viet Nam
BF 32

Floweb
Fully Welded

NanoPico

Gas dehydration unit with fixed bed technology (molecular sieves, aluminas, silica gel)

Pietro Fiorentini Viet Nam

Pietro Fiorentini Viet Nam
Split Body

Fiomaster

Glycol regeneration unit
Pietro Fiorentini Viet Nam
Trunnion

Fiominor

Gas sweetening unit
Pietro Fiorentini Viet Nam
Underground

FIO2 Gas Pressure Regulator Smart add-on

H2S Removal with liquid redox

H2S removal units – solid bed technology

Oil indirect heater

Flowatch Multiphase Wet Gas Meter

Pietro Fiorentini Viet NamNitrogen generation unit

Custody metering station

Dival SQD

Pietro Fiorentini Viet NamIndirect water/glycol bath heaters

Flowatch 3I

Gas governors without filter

Pietro Fiorentini Viet NamOil dehydrator / desalter

PVS 803

Biomethane reduction or compression system

Pietro Fiorentini Viet NamMM MID

NEXT

Automation system

Pietro Fiorentini Viet NamQuality analysis system

IGTM-CT Gas Turbine Meter