Bộ điều khiển nhiệt độ MCM-SC

Mail: Sale08@tmpvietnam.com
Mobile Phone: 0917.543.068 - 01654.00.88.66 


MCM-SC là bộ điều khiển nhiệt độ khuôn cho khuôn quang học nhỏ gọn, 
điều khiển nhiệt độ ổn định và độ an toàn cao.
Nhiệt độ ± 0.1-0.3 ° C đã hỗ trợ Max. 145 ° C, có thể được kiểm soát.


1. Bộ điều khiển nhiệt độ và độ chính xác cao:
Theo dõi nhiệt độ với độ phân giải 0,1 ° C. Nhiệt độ Contoller với độ phân 
giải nhỏ hơn ± 0.5 ° C Đạt 0.25 giây chu kỳ lấy mẫu. Thuật toán điều khiển 
mới để giảm sự vượt qua thoáng qua.


2. Bảo dưỡng máy dễ dàng hơn:
Nội thất lay-out với một cái nhìn để đặt vào máy đúc
Hầu như không có đường ống bằng cách sử dụng khối đa tạp
Ngăn chặn rò rỉ nước
Điều khiển nóng bằng SSR (rơle không tiếp xúc)


3. Phạm vi nhiệt độ hoạt động max 145 ° C (MCM-601S):
Sử dụng bơm, không bịt kín
Cấu trúc bên trong ban đầu tương ứng với nhiệt độ cao.
Cho phép hiệu suất dòng chảy.
Rack (Tùy chọn)


4. Khoảng 50% Tiết kiệm không gian sàn:
(W: 500mm x L: 710mm = 0,36m2)
có thể chọn vị trí thiết lập một cách tự do.
Ngăn chặn rơi xuống từ mặt bích và cố định bằng bu lông neo.
Mỗi đơn vị được cố định trên khung từ phía dưới cùng với bu lông.

Comments