Máy phát hiện khí VOC tiên tiến Gtd 5000, Gtd 2000


 EDIT

Chúng tôi cung cấp thiết bị phát hiện và kiểm tra khí VOC: http://www.gastron.com/gastron_en/product_intro.php?prd_cate=A1


Một số Model nổi bật của dòng Máy kiểm tra khí VOC :

Máy dò khí VOC thông minh không cháy n
GTD 5000 (Non Flame Proof – Suction)
GTD 5000 SP
GTD 5000 SR
Đu dò các loi khí d cháy n
GTD-5000F (FLAME PROOF – SUCTION)
GTD 5000F PID SA
GTD-5000F-PID-SP
GTD-5000F-PID-SR
Đu dò khí chng cháy n Gastron
GTD-2000 DIFFUSION TYPE (FLAME PROOF -DIFFUSION)
GTD-2000-PID-SA
GTD-2000-PID-SH
Máu phát hin khí VOC cm tay
GPD-100 SERIES (NON FLAME PROOF – SUCTION)
GPD 0100 SA

Comments