Máy phát hiện rò rỉ, khuếch tán khí Gas thông minh gtd 3000


 EDIT
gtd 3000Gtd 3000 TxGtd 3000 Ex Thiết bị phát hiện và nhận dạng loại khí rò rỉ Gastron Việt Nam

Tăng Minh Phát là nhà cung cấp các máy, đầu dò phát hiện sự rò rỉ, khuếch tán khí ga, khí độc, khí cháy nổ

Phát hiện liên tục khí độc và oxy trong khu vực nguy hiểm cháy nổ với cấu trúc chống cháy
Chức năng tự chẩn đoán với Bộ vi xử lý tích hợp
Tính chọn lọc tuyệt vời bằng cách điều chỉnh nguyên tắc phát hiện chỉ đối với khí độc & oxy


Phát hiện liên tục các khí dễ cháy trong khu vực nguy hiểm cháy nổ với cấu trúc chống cháy
Chức năng tự chẩn đoán với Bộ vi xử lý tích hợp
Phát hiện khí từ nồng độ thấp đến cao do nguyên tắc phát hiện khác nhau

Comments