VLT ECO MÁY KIỂM TRA RÒ RỈ LON, CHAI, BÌNH V.V.. BẰNG CHÂN KHÔNG

Thiết bị test độ rò rỉ trong bình, lon, chai nhựa, thủy tinh v.v... bằng phương pháp chân không


Model: VLT ECO hãng AT2EĐối tượng

Thông số kỹ thuật

Chai: Thủy tinh hoặc PET và phôi
Nắp chai: Nhôm, kim loại khác, nhựa
Lon: Nhôm, loại khác
Bình: nắp, lớp bọc, vv

Điều chỉnh chân không lên tới- 999mb
Hộp giảm giá theo yêu cầu
Hộp làm bằng PMMA đánh bóng (rất chắc chắn)
Dễ sử dụng và an toàn
Được trang bị áp kế
Được trang bị van 3 hướng để kiểm soát dòng chảy
Độ chính xác: 0,5% của biện pháp
Được trang bị máy phát điện chân không
Chạy với 6 barnetwork
Nhanh chóng và dễ dàng xác minh và hiệu chuẩn
Điều chỉnh thời gian để giữ chân không hoặc áp suất

GX-700 TECLOCK MÁY ĐO ĐỘ CỨNG CAO SU TỰ ĐỘNG

Name: Sĩ Nguyên (Mr)
Mail: Sale08@tmpvietnam.com
Mobile Phone: 0917.543.068 - 0354.00.88.66 

Máy đo độ cứng cao su tự động, tính toán thông minh, kết nối với máy tính hãng 
Teclock: Gx700
Automatic type IRHD Hardness Tester
Model: GX-700
-With PC Software
-Inspection sheet
-With Contact point ZS-121
-With  PC CABLE
-Cable attachment from RS232 to USB for PC
Option: O-ring Measureing Device Model: ZY-921  for GX-700,
Option: Rubber test piece for IRHD (Set of 6 pieces) with Inspecifcation sheet)
Model: ZY-917
Option: Calibration Certificate for GX-700

Và các Model chuyên dùng đo độ cứng khác của Teclock:

Cảm biến nhiệt độ - Temperature Switches EURO SWITCH Việt Nam

Cảm biến nhiệt độ - Temperature Switches EURO SWITCH Việt Nam

Name: Sĩ Nguyên (Mr)
Mail: Sale08@tmpvietnam.com
Mobile Phone: 0917.543.068 - 0354.00.88.66 

Image result for euro switch

No.
Product name
Code
1
Temperature switches
Thermostat Hex 24
506
2
Temperature switches
Thermostat Hex 22
Protection cap and connectors
525
3
Temperature switches
Thermostat with SPDT contacts
507
4
Temperature switches
Bimetallic thermostat Hex 17
520
5
Thermal contacts
510
6
Thermal contacts
514
7
Thermal contacts
519
8
Temperature sensors
Epoxy coated temperature sensors
570
9
Temperature sensors
Temperature sensors with metallic incapsulation
572
10
Temperature sensors
Temperature sensors with DIN connector
580E
11
Temperature sensors
Temperature sensors with cable and connector
580
12
Temperature sensors
Air temperature sensors
577
13
Temperature sensors
Fast connection temperature sensors
578
14
Temperature sensors
Water temperature sensors
582
15
Temperature sensors
Temperature sensors with earthed body
583
16
Temperature sensors
Temperature sensors with double NTC/PTC
589
17
Temperature sensors
Temperature transmitters with 4-20 mA analogic output
598
18
Temperature sensors
Temperature transmitters 4-20 mA analogic output with 2 digital programmable values
EST
 Euro Switch Việt Nam, các loại cảm biến đo mức, nhiệt độ, v.v...

Cảm biến đo mức - Level Sensor EURO SWITCH Việt Nam

Cảm biến đo mức - Level Sensor EURO SWITCH Việt Nam

Name: Sĩ Nguyên (Mr)
Mail: Sale08@tmpvietnam.com
Mobile Phone: 0917.543.068 - 0354.00.88.66 

Image result for euro switch

No.
Product name
Code
1
Electromagnetic level sensor
P200P
2
Electromagnetic level sensor
P200AC - 100
3
Electromagnetic level sensor
P200AC - 110
4
Electromagnetic level sensor
P200AC - 120
5
Electromagnetic level sensor
P200AC - 500
6
Electromagnetic level sensor
P200AC - 510
7
Electromagnetic level sensor
P200AC - 520
8
Electromagnetic level sensor
P200N
9
Electromagnetic level sensor
P200F7 - 100
10
Electromagnetic level sensor
P200F7 - 110
11
Electromagnetic level sensor
P200F7 - 120
12
Electromagnetic level sensor
P200F7 - 500
13
Electromagnetic level sensor
P200F7 - 510
14
Electromagnetic level sensor
P200F7 - 520
15
Electromagnetic level sensor
P003P
16
Electromagnetic level sensor
P003AC - 100
17
Electromagnetic level sensor
P003AC - 110
18
Electromagnetic level sensor
P003AC - 120
19
Electromagnetic level sensor
P003AC - 200
20
Electromagnetic level sensor
P003AC - 210
21
Electromagnetic level sensor
P003AC - 220
22
Electromagnetic level sensor
P003AC - 500
23
Electromagnetic level sensor
P003AC - 510
24
Electromagnetic level sensor
P003AC - 520
25
Electromagnetic level sensor
P003AC - 600
26
Electromagnetic level sensor
P003AC - 610
27
Electromagnetic level sensor
P003AC - 620
28
Electromagnetic level sensor
P003N
29
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 100
30
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 110
31
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 120
32
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 200
33
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 210
34
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 220
35
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 500
36
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 510
37
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 520
38
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 600
39
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 610
40
Electromagnetic level sensor
P003F7 - 620
41
Electromagnetic level sensor
P004P
42
Electromagnetic level sensor
P004AC - 100
43
Electromagnetic level sensor
P004AC - 110
44
Electromagnetic level sensor
P004AC - 120
45
Electromagnetic level sensor
P004AC - 500
46
Electromagnetic level sensor
P004AC - 510
47
Electromagnetic level sensor
P004AC - 520
48
Electromagnetic level sensor
P004N
49
Electromagnetic level sensor
P004F7 - 100
50
Electromagnetic level sensor
P004F7 - 110
51
Electromagnetic level sensor
P004F7 - 120
52
Electromagnetic level sensor
P004F7 - 500
53
Electromagnetic level sensor
P004F7 - 510
54
Electromagnetic level sensor
P004F7 - 520
55
Electromagnetic level sensor
P005P
56
Electromagnetic level sensor
P005AC - 100
57
Electromagnetic level sensor
P005AC - 110
58
Electromagnetic level sensor
P005AC - 120
59
Electromagnetic level sensor
P005AC - 500
60
Electromagnetic level sensor
P005AC - 510
61
Electromagnetic level sensor
P005AC - 520
62
Electromagnetic level sensor
P005N
63
Electromagnetic level sensor
P005F7 - 100
64
Electromagnetic level sensor
P005F7 - 110
65
Electromagnetic level sensor
P005F7 - 120
66
Electromagnetic level sensor
P005F7 - 500
67
Electromagnetic level sensor
P005F7 - 510
68
Electromagnetic level sensor
P005F7 - 520
69
Electromagnetic level sensor
P006P
70
Electromagnetic level sensor
P006AC - 100
71
Electromagnetic level sensor
P006AC - 110
72
Electromagnetic level sensor
P006AC - 120
73
Electromagnetic level sensor
P006AC - 500
74
Electromagnetic level sensor
P006AC - 510
75
Electromagnetic level sensor
P006AC - 520
76
Electromagnetic level sensor
P006N
77
Electromagnetic level sensor
P006F7 - 100
78
Electromagnetic level sensor
P006F7 - 110
79
Electromagnetic level sensor
P006F7 - 120
80
Electromagnetic level sensor
P006F7 - 500
81
Electromagnetic level sensor
P006F7 - 510
82
Electromagnetic level sensor
P006F7 - 520
83
Electromagnetic two-level sensor
P006P2
84
Electromagnetic two-level sensor
P006AH - 600
85
Electromagnetic two-level sensor
P006AH - 610
86
Electromagnetic two-level sensor
P006AH - 620
87
Electromagnetic two-level sensor
P006N2
88
Electromagnetic two-level sensor
P006AF7 - 600
89
Electromagnetic two-level sensor
P006AF7 - 610
90
Electromagnetic two-level sensor
P006AF7 - 620
91
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500P
92
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500AH - 100
93
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500AH - 110
94
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500AH - 120
95
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500AH - 500
96
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500AH - 510
97
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500AH - 520
98
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500N
99
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500F8 - 100
100
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500F8 - 110
101
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500F8 - 120
102
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500F8 - 500
103
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500F8 - 510
104
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P500F8 - 520
105
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520P
106
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520AH - 100
107
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520AH - 110
108
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520AH - 120
109
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520AH - 150
110
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520AH - 185
111
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520AH - 190
112
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520N
113
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520F8 - 100
114
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520F8 - 110
115
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520F8 - 120
116
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520F8 - 550
117
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520F8 - 585
118
Electromagnetic level sensor lateral fixing with expansion gasket
P520F8 - 590
119
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530P
120
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530AH - 100
121
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530AH - 110
122
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530AH - 120
123
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530AH - 500
124
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530AH - 510
125
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530AH - 520
126
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530N
127
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530F8 - 100
128
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530F8 - 110
129
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530F8 - 120
130
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530F8 - 500
131
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530F8 - 510
132
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P530F8 - 520
133
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535P
134
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535AH - 100
135
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535AH - 110
136
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535AH - 120
137
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535AH - 500
138
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535AH - 510
139
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535AH - 520
140
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535N
141
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535F8 - 100
142
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535F8 - 110
143
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535F8 - 120
144
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535F8 - 500
145
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535F8 - 510
146
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P535F8 - 520
147
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P531
148
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P531AH - 100
149
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P531AH - 500
150
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P531F8 - 100
151
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P531F8 - 500
152
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P540
153
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P540AH - 100
154
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P540AH - 500
155
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P540F8 - 100
156
Electromagnetic level sensor lateral fixing
P540F8 - 500
157
Electromagnetic level sensor
P650
158
Electromagnetic level sensor
P650 - 100
159
Electromagnetic level sensor
P650 - 500
160
Electromagnetic level sensor
SPGN
161
Electromagnetic level sensor
SPG068L3 - 100
162
Electromagnetic level sensor
SPG085L3 - 100
163
Electromagnetic level sensor
SPG117L3 - 100
164
Electromagnetic level sensor
SPG132L3 - 100
165
Electromagnetic level sensor
SPG187L3 - 100
166
Electromagnetic level sensor
SPGP
167
Electromagnetic level sensor
SPG068A3 - 100
168
Electromagnetic level sensor
SPG085A3 - 100
169
Electromagnetic level sensor
SPG117A3 - 100
170
Electromagnetic level sensor
SPG132A3 - 100
171
Electromagnetic level sensor
SPG187A3 - 100
172
Electromechanical reserve sensor
SOM
173
Electromechanical reserve sensor
SOM 071 - 100
174
Electromechanical reserve sensor
SOM 074 - 100
175
Electromechanical reserve sensor
SOM 081 - 100
176
Electromechanical reserve sensor
SOM 091 - 100
177
Electromechanical reserve sensor
SOM 100 - 100
178
Electromechanical reserve sensor
SOM 104 - 100
179
Electromechanical reserve sensor
SOM 111 - 100
180
Electromechanical reserve sensor
SOM 116 - 100
181
Electromechanical reserve sensor
SOM 131 - 100
182
Electromechanical reserve sensor
SOM 146 - 100
183
Electromechanical reserve sensor
SOM 150 - 100
184
Electromechanical reserve sensor
SOM 198 - 100
185
Electromechanical reserve sensor
SRM
186
Electromechanical reserve sensor
SRM 071 - 100
187
Electromechanical reserve sensor
SRM 074 - 100
188
Electromechanical reserve sensor
SRM 081 - 100
189
Electromechanical reserve sensor
SRM 091 - 100
190
Electromechanical reserve sensor
SRM 100 - 100
191
Electromechanical reserve sensor
SRM 104 - 100
192
Electromechanical reserve sensor
SRM 111 - 100
193
Electromechanical reserve sensor
SRM 116 - 100
194
Electromechanical reserve sensor
SRM 131 - 100
195
Electromechanical reserve sensor
SRM 146 - 100
196
Electromechanical reserve sensor
SRM 150 - 100
197
Electromechanical reserve sensor
SRM 198 - 100
198
Electromechanical reserve sensor
SOG
199
Electromechanical reserve sensor
SOG 053 - 100
200
Electromechanical reserve sensor
SOG 065 - 100
201
Electromechanical reserve sensor
SOG 068 - 100
202
Electromechanical reserve sensor
SOG 075 - 100
203
Electromechanical reserve sensor
SOG 085 - 100
204
Electromechanical reserve sensor
SOG 094 - 100
205
Electromechanical reserve sensor
SOG 098 - 100
206
Electromechanical reserve sensor
SOG 105 - 100
207
Electromechanical reserve sensor
SOG 109 - 100
208
Electromechanical reserve sensor
SOG 125 - 100
209
Electromechanical reserve sensor
SOG 140 - 100
210
Electromechanical reserve sensor
SOG 144 - 100
211
Electromechanical reserve sensor
SOG 192 - 100
212
Electromechanical reserve sensor
SRG
213
Electromechanical reserve sensor
SRG 053 - 100
214
Electromechanical reserve sensor
SRG 065 - 100
215
Electromechanical reserve sensor
SRG 068 - 100
216
Electromechanical reserve sensor
SRG 075 - 100
217
Electromechanical reserve sensor
SRG 085 - 100
218
Electromechanical reserve sensor
SRG 094 - 100
219
Electromechanical reserve sensor
SRG 098 - 100
220
Electromechanical reserve sensor
SRG 105 - 100
221
Electromechanical reserve sensor
SRG 109 - 100
222
Electromechanical reserve sensor
SRG 125 - 100
223
Electromechanical reserve sensor
SRG 140 - 100
224
Electromechanical reserve sensor
SRG 144 - 100
225
Electromechanical reserve sensor
SRG 192 - 100
226
Electromechanical reserve sensor with stabilized room
SRE
227
Electromechanical reserve sensor with stabilized room
SRE - XXX
228
Electromagnetic level sensor with expansion gasket
SPE
229
Electromagnetic level sensor with expansion gasket
SPE164F3 - 100
230
Electromagnetic level sensor with expansion gasket
SPE183F3 - 100
231
Electromagnetic level sensor
P68
232
Electromagnetic level sensor
P680FC - xxx
233
Electromagnetic level sensor
P681FC - xxx
234
Electromagnetic level sensor
P685FC - xxx
235
Electromagnetic level sensor
P686FC - xxx
236
Electromagnetic level sensor
SPR
237
Electromagnetic level sensor
SPF - 100
238
Electromagnetic level sensor
SPF - 110
239
Electromagnetic level sensor
SPF - 120
240
Electromagnetic level sensor
SPF - 500
241
Electromagnetic level sensor
SPF - 510
242
Electromagnetic level sensor
SPF - 520
243
Electromagnetic level sensor for removable tank
P915
244
Electromagnetic level sensor for removable tank
P915FZ - 100
245
Electromagnetic level sensor for removable tank
GLL016 - 002
246
Electromagnetic level sensor for removable tank
P920
247
Electromagnetic level sensor for removable tank
P920FZ - 100
248
Electromagnetic level sensor for removable tank
P920FZ - 500
249
Electromagnetic level sensor for removable tank
GLL016 - 002
250
Electromagnetic level sensor
P28
251
Electromagnetic level sensor
P28044 - 100
252
Electromagnetic level sensor
P28080 - 100
253
Electromagnetic level sensor
P28100 - 100
254
Electromagnetic level sensor
P28150 - 100
255
Electromagnetic level sensor
PG29
256
Electromagnetic level sensor
PG29075-100
257
Electromagnetic level sensor
P3X
258
Electromagnetic level sensor
P3 - 100
259
Electromagnetic level sensor
P3 - 500
260
Electromagnetic level sensor
P3X0
261
Electromagnetic level sensor
P300200 - 600
262
Electromagnetic level sensor
P300250 - 600
263
Electromagnetic level sensor
P300300 - 600
264
Electromagnetic level sensor
P300350 - 600
265
Electromagnetic level sensor
P300400 - 600
266
Electromagnetic level sensor
P300450 - 600
267
Electromagnetic level sensor
P300500 - 600
268
Electromagnetic level sensor
P310200 - 600
269
Electromagnetic level sensor
P310250 - 600
270
Electromagnetic level sensor
P310300 - 600
271
Electromagnetic level sensor
P310350 - 600
272
Electromagnetic level sensor
P310400 - 600
273
Electromagnetic level sensor
P310450 - 600
274
Electromagnetic level sensor
P310500 - 600
275
Electromagnetic level sensor
P320200 - 600
276
Electromagnetic level sensor
P320250 - 600
277
Electromagnetic level sensor
P320300 - 600
278
Electromagnetic level sensor
P320350 - 600
279
Electromagnetic level sensor
P320400 - 600
280
Electromagnetic level sensor
P320450 - 600
281
Electromagnetic level sensor
P320500 - 600
282
Electromagnetic level sensor
P320P200 - 600
283
Electromagnetic level sensor
P320P250 - 600
284
Electromagnetic level sensor
P320P300 - 600
285
Electromagnetic level sensor
P320P350 - 600
286
Electromagnetic level sensor
P320P400 - 600
287
Electromagnetic level sensor
P320P450 - 600
288
Electromagnetic level sensor
P320P500 - 600
289
Electromagnetic level sensor
P34
290
Electromagnetic level sensor
P34070 - 100
291
Electromagnetic level sensor
P34070 - 500
292
Electromagnetic level sensor
P35
293
Electromagnetic level sensor
P35085 - 100
294
Electromagnetic level sensor
P35085 - 500
295
Electromagnetic level sensor
P39
296
Electromagnetic level sensor
P39 - L1 - L2 - L3 - L4
297
Electromagnetic level sensor
P39D
298
Electromagnetic level sensor
P39D - L1 - L2 - L3 - L4
299
Electromagnetic level sensor
P40
300
Electromagnetic level sensor
P40 - 100
301
Electromagnetic level sensor
P40 - 500
302
Electromagnetic level sensor
PG30
303
Electromagnetic level sensor
PG30103 - 100
304
Electromagnetic level sensor
PG30200 - 100
305
Electromagnetic level sensor
PG30250 - 100
306
Electromagnetic level sensor
PG30300 - 100
307
Electromagnetic level sensor
PG30350 - 100
308
Electromagnetic level sensor
PG30103 - 500
309
Electromagnetic level sensor
PG30200 - 500
310
Electromagnetic level sensor
PG30250 - 500
311
Electromagnetic level sensor
PG30300 - 500
312
Electromagnetic level sensor
PG30350 - 500
313
Electromagnetic modular level sensor
PK
314
Electromagnetic modular level sensor
PK30082 - 100
315
Electromagnetic modular level sensor
PK31082 - 100
316
Electromagnetic modular level sensor
PK32082 - 100
317
Electromagnetic modular level sensor
PK30082 - 500
318
Electromagnetic modular level sensor
PK31082 - 500
319
Electromagnetic modular level sensor
PK32082 - 500
320
Electromagnetic modular level sensor with thermostat
PKT
321
Electromagnetic modular level sensor with thermostat
PKT30082 - ABB
322
Electromagnetic modular level sensor with thermostat
PKT31082 - ABB
323
Electromagnetic modular level sensor with thermostat
PKT32082 - ABB
324
Electromagnetic level sensor with NTC
PN
325
Electromagnetic level sensor with NTC
PN3 - NTC
326
Electromagnetic level sensor with thermostat
PT
327
Electromagnetic level sensor with thermostat
PT3 - ABB
328
Electromagnetic modular level sensor
IMM
329
Electromagnetic modular level sensor
IMM500 - 100
330
Electromagnetic modular level sensor
IMM860 - 100
331
Electromagnetic modular level sensor
IMM500 - 500
332
Electromagnetic modular level sensor
IMM860 - 500
333
Electromagnetic modular level sensor
IMK
334
Electromagnetic modular level sensor
IMK021 - 101
335
Electromagnetic modular level sensor
IMK021 - 102
336
Electromagnetic modular level sensor
IMK021 - 103
337
Electromagnetic modular level sensor
IMK021 - 104
338
Electromagnetic modular level sensor
IMK021 - 105
339
Electromagnetic modular level sensor
IMP
340
Electromagnetic modular level sensor
IMP060 - 100
341
Electromagnetic modular level sensor
IMP060 - 500
342
Electromagnetic modular level sensor
IMX
343
Electromagnetic modular level sensor
IM - 100
344
Electromagnetic modular level sensor
IM - 500
345
Electromagnetic modular level sensor
IMPG
346
Electromagnetic modular level sensor
IMPG075 - 100
347
Electromagnetic modular level sensor
IMPG075 - 500
348
Electromagnetic modular level sensor
P38
349
Electromagnetic modular level sensor
P38 - 100
350
Electromagnetic modular level sensor
P38 - 500
351
Electromagnetic modular level sensor
IMS
352
Electromagnetic modular level sensor
IMS102 - 100
353
Electromagnetic modular level sensor
IMS102 - 500
354
Electromagnetic modular level sensor
IMDEX
355
Electromagnetic modular level sensor
IMDE - 100
356
Electromagnetic modular level sensor
IMDE - 500
357
Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations
APO940
358
Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations
AP1300
359
Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations
AP1300 - 001
360
Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations
AP1300 - 003
361
Electromagnetic level sensor for heavy-duty operations
AP1300 - 004
362
Resistive electromagnetic level sensor
IMR
363
Resistive electromagnetic level sensor
IMRB
364
Resistive electromagnetic level sensor
IMRT
365
Resistive electromagnetic level sensor
IMRI
366
Resistive electromagnetic level sensor
IMRC
367
Analogic 4-20 mA level sensor
IMRE
368
Analogic 4-20 mA level sensor
IMRE-001
369
Analogic 4-20 mA level sensor
IMRF
370
Analogic 4-20 mA level sensor
IMRF-001
371
Analogic 4-20 mA level and temperature sensor
IMRET
372
Resistive electromagnetic level sensor
AP1937
373
Reed position sensors
P900
374
Reed position sensors
P900FZ - 100
375
Reed position sensors
P930
376
Reed position sensors
P930FZ - 100
377
Reed position sensors
P915
378
Reed position sensors
P915FZ - 100
379
Reed position sensors
P920
380
Reed position sensors
P920FZ - 100
381
Reed position sensors
P920FZ - 500
382
Reed position sensors
I930
383
Reed position sensors
I930FZ - 100
384
Reed position sensors
I935
385
Reed position sensors
I935FZ - 100