Máy phân tích khí CO2 AT2E

Phân phối độc quyền thiết bị AT2E tại Việt Nam

Name: Sĩ Nguyên (Mr)
Mail: Sale08@tmpvietnam.com
Mobile Phone: 0917.543.068 - 01654.00.88.66 


CO2-CS Automatic CO2 Calculating System

Technical specifications:
 • Power supply: 230V/50Hz
 • Sample range: up to 120mm in diameter / up to 360mm in height.
 • CO2 measuring range: 0 – 9.99 g/L.
 • Temperature measuring range: -10 to 60 °C
 • Pressure measuring range: 0 – 6 bar.
 • Accuracy: ±0.01 g/L (CO2), ±0.1 °C (temperature), ±0.01 bar (pressure).
 • CO2 content units: “g/L”, “Volume”, “Weight%” and “P20[kg/cm2]”.
 • Temperature units: °F and °C
 • Language: English / French / Spanish / Chinese.
 • Overall size (L x W x H): 104x54x106 cm.
 • Net weight: 100 kg.
Optional parts:
 • Insert for different size of bottle
 • Calibration pack

Technical specifications:


 • Pressure units: Bar / MPa (dual graduation)
 • Temperature units: °C
 • Measuring range: 0 – 6 Bar
 • Resolution: 0.1 Bar / 0.01 Bar
 • Temperature: 0 – 50 °c
 • Resolution: 0.1°C
 • Sample height range: 50 mm – 330 mm
 • Bottle diameter: maximum 90 mm
 • Dimension: 140 (L) x 200 (W) x 430 (H) mm
 • Net weight: 2 kg

VALVE KOGANEI

Đại Lý Độc Quyền Koganei Việt Nam

Name: Sĩ Nguyên (Mr)
Mail: Sale08@tmpvietnam.com
Mobile Phone: 0917.543.068 - 01654.00.88.66 

Tăng Minh Phát  nhà phân phối độc quyền của Koganei tại Việt Nam. 

300-4E2   AC100V/AC200V
062-4E1-80 AC200V
300-4E2-03-AC100V 
062-4E1-81   AC100V
300-4E2-03-T AC100V 
062-4E1-81   DC24V
300-4E2-T AC100V/AC200V
062-4SE2-80 AC100V/AC200V
300-4E2-T DC24V
062-4SE2-80 DC24V
300-4LE1 
062E1   DC24V
300-4LE1-03   DC24V
062E1  AC100V/AC200V
300-4LE1-03-21-IN-T-SR  AC100V/AC200V/DC24V
062E1-11   AC100V/AC200V
300-4LE1-03-21-SR DC24V
062E1-11   DC24V
300-4LE1-03-SR    DC24V
062E1-21  AC100V/AC200V 
300-4LE1-03-SR-T-IN   DC24V
062E1-21  DC24V
300-4LE1-SR  
062E1-21-80    AC100V/AC200V
303-4E2  AC100V/AC200V
062E1-21-80    DC24V
303-4E2  DC24V
062E1-2-T-21  AC100V/AC200V
303-4E2-03  AC100V
062E1-2-T-21  DC24V
303-4E2-T  AC100V/AC200V
062E1-37   AC100V
303-4E2-T  DC24V
062E1-T  AC100V/AC200V
303-4LE2-03-IN-T   DC24V
062E1-T  DC24V
303-4LE2-03-L-SR  DC24V
062E1-T-21    AC100V/AC200V
303-4LE2-03-T    DC24V
062E1-T-21    DC24V
303-4LE2-03T   DC24V
062E2  AC100V
300-4E1-T  DC24V
0RV16*340-M
350-4E1  AC100V
0RV16*450
350-4E1-PS-L  AC100V/AC200V
0RV16*450 
350-4E1-PS-L  DC24V
100-4E1 AC100V/AC200V
350-4E2-PL-L-3L  AC100V/AC200V
100-4E1 DC24V
350-4E2-PL-L-3L  DC24V
100-4E1-21-75-LF-SR   AC100V/AC200V
375-4A
100-4E1-21-75-LF-SR   DC24V
375-4E1      DC24V
100-4E1-21-LF-SR DC24V 
375-4E1     AC100V/AC200V
100-4E1-39    AC200V
375-4E1-T    DC24V
100-4E1-39 DC24V
375-4E1-T   AC100V/AC200V
100-4E1-39-SR   AC100V/AC200V
375E1   DC24V
100-4E1-39-SR   DC24V
375E1  AC200V/AC100V
100-4E1-LF   AC200V
375E1  AC220V
100-4E1-LF-SR   DC24V
380-4A2
100-4E1-LF-SR DC24V
380-4E1   DC24V
100-4E1-SR  AC100V
380-4E1
100-4E1-SR  DC24V
380-4E1-39   DC24V
100-4E2  AC100V/AC200V
380-4E1-83-CPLL   
100-4E2  DC24V
380-4E1-83-PLL  AC220V
100-4E2-LF    AC100V
380-4E1-83-PLL  
100-4E2-LF-SR DC24V
380-4E1-83-PSL 
100E1   DC24V
380-4E1-CPSL    DC24V
100E1  AC100V/AC200V
380-4E1-DC24V
100E1  DC24V
380-4E1-L  
100E1-21    DC24V
380-4E1-PLL 
100E1-2-11   AC100V
380-4E2  
100E1-2-11-21-LF-SR DC24V
380-4E2-39  AC110V
100E1-2-11-LF-SR   DC24V
380-4E2-39  
100E1-21-39-SR  AC100V/AC200V
380-4E2-CPSL    DC24V
100E1-21-39-SR  DC24V
380-4E2-PSL 
100E1-21-75-LF  DC24V
383-4E2-PSL  
100E1-21-LF  DC24V
EA10A5-PL  DC24V
100E1-21-LF-SR DC24V
EA10A5-PL1  DC24V         
100E1-2-21   DC24V
EA10A5-PS1-DC24V
100E1-2-21-LF-SR AC100V/AC200V
EA10A5-PS3  DC24V/DC12V
100E1-2-21-LF-SR DC24V
EA10A5-PS-D4
100E1-2-21-SR   AC100V/AC200V
EA10A5-PS-D5
100E1-2-21-SR   DC24V
EA10A5-PSN   DC24V
100E1-2-39-SR   DC24V
EA10A6-81-PS   
100E1-2-LF   DC24V
EA10A6-PL1  DC24V         
100E1-39-SR  AC100V/AC200V
EA10A6-PL-D4
100E1-39-SR DC24V
EA10A6-PS-D4
100E1-39-SR-DC24V
EA10F3-PL-D4
100E1-LF  AC100V/AC200V
EA10F5-21-75-PSN-D4
100E1-LF DC24V
EA10F5-PL   
100E1-LF-SR  AC100V/AC200V
EA10F5-PL1   
100E1-LF-SR  DC24V
EA10F5-PL3  
100E1-SR AC100V/AC200V
EA10F5-PLN  
100E1-SR DC24V
EA10F5-PS1  
110-4E1  
EA10F6-PL1-D4
110-4E1-39   
EA10LA5-PL-D4
110-4E1-39-J63   
EA10LA6-PL-D4
110-4E1-81    DC24V
EA10SA5-PS  DC24V
110-4E1-81-PSL  DC24V
EA10SA5-PSN   DC24V
110-4E1-83-CPLL  DC24V
EA10SF3-PS1-D4
110-4E1-83-PLL 
EA10SF5-PS AC200V 
110-4E1-83-PSL  DC12V
EA10SF5-PS-D4
110-4E1-J42-83-CPLL  
EB10F3-PS-DC24V 
110-4E1-J42-CPLL DC24V
EB10LA3-PL   DC24V
110-4E1-J42-PSL    DC12V
EB10LA3-PL-D4
110-4E1-J43 
EB10SA1-PSN DC24V
110-4E1-J43-83   DC24V
EB10SA3-PSN   DC24V
110-4E1-J43-PSL-1L  
050-4E1   AC100V/AC200V
110-4E1-J62-81-PSL    
050-4E1   DC24V
110-4E1-J62-83-PLL-DC24V
050-4E1-01  AC100V/AC200V
110-4E1-J62-CPLL DC24V
050-4E1-01  AC220V50HZ/60HZ)
110-4E1-J62-CPSL  
050-4E1-01  DC24V
110-4E1-J63-83-PSL   DC24V
050-4E1-01-21  AC100V/AC200V 
110-4E1-J63-PSL    
050-4E1-01-21  DC24V
110-4E1-PLL   
050-4E1-01-21-LF  AC100V/AC200V
110-4E1-PSL    DC24V
050-4E1-01-21-LF  DC24V
110-4E1-PSL-1L DC24V
050-4E1-01-39   AC100V/AC200V
110-4E2  
050-4E1-01-39   DC24V
110-4E2-83-PSL    
050-4E1-01-LF  AC100V/AC200V
110-4E2-J62-83-PLL 
050-4E1-01-LF  DC24V
110-4KE2 DC24V
050-4E1-21   AC100V
110-4KE2-J62-DC24V 
050-4E1-39   AC100V/AC200V
110E1  
050-4E1-39   DC24V
110E1-11-CPSL  AC200V
050-4E1-LF    AC100V/AC200V
110E1-11-CPSL  DC24V
050-4E1-LF    DC24V
110E1-11-J61-CPSL  
050-4E2   AC100V/AC200V
110E1-11-J61-PSL-1L  DC24V
050-4E2   DC24V
110E1-2-CPSL   DC24V
050-4E2-01    AC100V/AC200V
110E1-83-PSL   DC24V
050-4E2-01    DC24V
110E1-83-PSL  
050-4LE1  
250E1-T  AC100V/AC200V
050-4LE1-01  DC24V
250F  AC100V/AC200V
050-4LE1-01-39-SR  DC24V
250F-2  AC100V/AC200V
050-4LE1-01-SR DC24V
250FL  AC100V/AC200V
050-4LE1-SR DC24V
250P  AC100V/AC200V
050E1  AC100V/AC200V
250V  AC100V/AC200V
050E1  DC24V
253-4E2-81    AC100V
050E1-01  AC100V/AC200V
254-4A  AC100V/AC200V
050E1-01 DC24V
254-4AA  AC100V/AC200V
050E1-01-21  AC100V/AC200V
254-4E1  AC200V/AC100V
050E1-01-21  DC24V
254-4E1  DC24V
050E1-01-21-39   DC24V
254-4E1-T   AC100V/AC200V
050E1-01-21-LF-SR  DC24V
254-4E2   AC100V
050E1-01-21-SR-DC24V  
280-4A2  AC100V/AC200V
050E1-01-39    AC100V/AC200V
280-4E1   AC100V/AC200V
050E1-01-39    DC24V
280-4E1-39  
050E1-01-LF  AC100V
280-4E1-83 DC24V 
050E1-21   AC100V
280-4E1-83-CPLL   DC24V
050E1-2-LF   AC200V
280-4E1-83-PLL  DC24V
050E1-39 DC24V
280-4E1-83-PSL 
050E1-39-SR DC24V
280-4E1-PLL  
050E1-LF   AC200V
280-4E1-PLL-1L  
050LE1  DC24V
280-4E1-PLL-3L  
050LE1-01 DC24V
280-4E1-PSL  
050LE1-01-2-L-SR  DC24V
280-4E2    AC100V/AC200V
050LE1-01-SR  AC100V/AC200V
280-4E2-39   AC100V/AC200V
050LE1-21-L-SR  DC24V
280-4E2-CPLL    AC100V/AC200V
062-4E1   DC24V
280-4E2-PLL   AC100V/AC200V
062-4E1  AC100V/AC200V
280-4E2-PSL  AC200V
062-4E1-37   AC100V
280-4E2-PSL  DC24V
062-4E1-80   DC24V
280M10F  AC100V/AC200V
300-4E1-03  AC200V/AC100V
280M2A  AC100V/AC200V
300-4E1-03  DC24V
280M3F  AC100V/AC200V
300-4E1-03-21 AC100V/AC200V
280M4F  AC100V/AC200V
300-4E1-03-21 DC24V
280M7F  AC100V/AC200V
300-4E1-03-IN AC100V/AC200V
283-4E2  
300-4E1-03-T  AC100V/AC200V
283-4E2-PSL   
300-4E1-03-T  DC24V
300-4A
300-4E1-21  AC100V/AC200V
300-4E1    DC24V
300-4E1-21  DC24V
300-4E1   AC100V/AC200V
300-4E1-T  AC100V/AC200V
300-4E2    DC24V